Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Δραστηριότητα 1η σχετική με τη 2η δ.ε.(Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη)
Μπορείτε να συμπληρώσετε το Φύλλο Εργασίας που ακολουθεί;
Σχεδιάστε στο τετράδιό σας το σχήμα και σημειώστε πάνω του τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.
Αύριο περιμένουμε την εργασία σας!!! 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1.        Τοποθετείστε πάνω στο διάγραμμα τις ενδείξεις π.Χ. (προ Χριστού) και μ.Χ. (μετά Χριστόν)
2.      Τοποθετείστε τους αριθμούς των χιλιετιών
3.      Τοποθετείστε τη σημερινή μας χρονολογία
4.      Τοποθετείστε το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) και υπολογίστε: Πόσα χρόνια απέχει από μας;...
5.      Σε ποιον αιώνα ανήκει η ημερομηνία 1304 π.Χ.;     
6.      Αν σας πει κάποιος ότι τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης διαδραματίζονται από τον 17ο αι. π.Χ. έως τις πα­ραμονές της Γέννησης του Χριστού: τοποθετείστε κατάλληλα πλάγιες γραμμούλες (IIIIIIIIΙ) πάνω στο διάγραμμα.
7.    Ποιο γεγονός είναι παλαιότερο: η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους (1453 μ.Χ.) ή η κατα­στροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους (77 μ.Χ.);

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Δραστηριότητα σχετική με την 1η δ.ε. (Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή;)


Εμπεδώσατε την ύλη της πρώτης μας διδακτικής ενότητας;

Λύστε το κουίζ του εμπλουτισμένου βιβλίου του Ψηφιακού Σχολείου και φέρτε μας τα αποτελέσματα...
Περιμένουμε....