Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Δραστηριότητες σχετικές με την 8η δ.ε. (Τα παιδικά χρόνια του Ιησού)

Δείτε με προσοχή τις εικόνες της Υπαπαντής που υπάρχουν στο Ψηφιακό Σχολείο.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους; 

Απαντήστε στο τετράδιό σας....

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας κάνοντας  τις δύο επόμενες δραστηριότητες:

Σταυρόλεξο

Κουίζ

Περιμένουμε τα αποτελέσματα!!!