Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Δραστηριότητες σχετικές με την 22η δ.ε. (Βαβυλώνια Αιχμαλωσία: ο λαός στην εξορία)

Ακούστε ένα podcast σχετικό με τον προφήτη Ιερεμία

Οι Ισραηλίτες είχαν την ψευδαίσθηση ότι ήταν το μόνο έθνος που θα είχε αιώνιο δεσμό με το Θεό. Κλονίζεται η πίστη τους αυτή με όσα προαναγγέλλει ο προφήτης Ιερεμίας για μια Νέα Διαθήκη; 
Γράψτε την απάντηση στο τετράδιό σας...

Βάλτε τον κατάλληλο τίτλο στα αντίστοιχα αποσπάσματα προφητειών του προφήτη Ιερεμία στη δραστηριότητα του εμπλουτισμένου βιβλίου.

 Μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί; 


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9141/extras/html/..%5CEduGames%5Ckef5_en22_cross_aixmalosia.htm


Αναζητήστε και καταγράψτε στο τετράδιό σας πληροφορίες για τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας.
Ακούστε ένα podcast σχετικό με τον προφήτη Ιεζεκιήλ


Εξηγήστε γιατί ήταν σημαντικό το μήνυμα που έδωσε ο Θεός στους Ισραηλίτες με το όραμα του Ιεζεκιήλ;

 Ακούστε ένα podcast σχετικό με τον προφήτη Δανιήλ και τους Τρείς Παίδες


Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν;
1. Συγκρίνετε τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής του Δανιήλ με τις σύγχρονες.
α) Πού στηρίζεται η δύναμή τους;
β) Μπορούν να ματαιώσουν το σχέδιο του Θεού για το μέλλον του κόσμου;
2. Το περιστατικό με τους Τρεις Παίδες θεωρείται από την Εκκλησία ως προεικόνιση της Καθόδου του Χριστού στον Άδη. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί;

Να τελειώσουμε με ένα κουίζ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9141/extras/Evaluation/Excersise_22/kef4_en22/quiz.swf