Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Δραστηριότητες σχετικές με την 21η δ.ε. (Ησαΐας: ο προφήτης του Εμμανουήλ)


Ακούστε το σχετικό με τον προφήτη podcast:

Θα μπορούσε η παραβολή του αμπελώνα να αφορά εμάς σήμερα;  Αν ναι, με ποιο τρόπο; 

Σχηματίστε ζεύγη εικόνων στηριγμένοι στο όραμα του Προφήτη, κάνοντας τη σχετική δραστηριότητα του Διαδραστικού Βιβλίου.

Να βάλετε τον κατάλληλο τίτλο στα αντίστοιχα αποσπάσματα προφητειών του προφήτη Ησαΐα.

Ας τελειώσουμε με ένα κουίζ:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9141/extras/Evaluation/Excersise_21/kef4_en21/quiz.swf

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Δραστηριότητες σχετικές με την 20η δ.ε. (Ο προφήτης Μιχαίας: το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης)Ακούστε ένα podcast σχετικό με τον προφήτη Μιχαία.


Μπορείτε να απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα;
Όλοι αναγνωρίζουν ότι η ειρήνη δοκιμάζεται σήμερα. Ποιος νομίζετε ότι φταίει γι' αυτό; Εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι για την υπόθεση της ειρήνης;

Έχοντας μελετήσει και τη δ.ε., μπορείτε να κάνετε την Δραστηριότητα του Ψηφιακού Σχολείου που ζητά να βάλετε τον κατάλληλο τίτλο σε διάφορες προφητείες του προφήτη Μιχαία;

Μπορείτε να κάνετε και το κουίζ που ακολουθεί;
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9141/extras/Evaluation/Excersise_20/kef4_en20/quiz.swf
 Αντιστοιχίστε κάποιες ευχές περί ειρήνης της Θείας Λατρείας με τη σωστή απόδοσή τους στην νεοελληνική γλώσσα

Τέλος όσοι μπορείτε ζωγραφίστε κάτι σχετικό με την ειρήνη ή φτιάξτε ένα κολάζ..

Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Δραστηριότητες σχετικές με την 19η δ.ε. (Ο Προφήτης Ωσηέ: η φωνή της αγάπης)

 Του προφήτη Ωσηέ είχε προηγηθεί ένας άλλος σπουδαίος προφήτης, ο Αμώς. Ακούστε το σχετικό podcast για να ενημερωθείτε για την κοινωνική διαφθορά που επικρατούσε στην εποχή του.


Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία που συγκροτούν αυτή τη διαφθορά και να δικαιολογήσετε τον χαρακτηρισμό του προφήτη ως " προφήτη της δικαιοσύνης";

 Ακούστε και ένα podcast σχετικό με τον Προφήτη Ωσηέ.


Μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα τι ονομάζουμε τυπολατρία

Αφού έχετε μελετήσει τη σχετική δ.ε. μπορείτε να κάνετε τη δραστηριότητα του Διαδραστικού Βιβλίου;

Μπορείτε να λύσετε και το επόμενο κουίζ;http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1339
Ύστερα από όλα αυτά μπορείτε να διηγηθείτε μια ιστορία από την καθημερινή ζωή ενός χριστιανού, στην οποία να φαίνεται ότι πιστεύει πραγματικά στο Θεό;