Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Δραστηριότητες σχετικές με την 17η δ.ε. (Η εποχή της κρίσης)

Μελετήστε τα σπουδαιότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των γύρω λαών στο χρονολόγιο που ακολουθεί:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9141/extras/Activities/kef5_xronologio.swf

 
"Ο Ναβουθαί, ο Ιεεζρελίτης, είχε ένα αμπέλι κοντά στο ανάκτορο του Αχαάβ... Μια μέρα ο βασιλιάς Αχαάβ είπε στο Ναβουθαί: «Δώσε μου το αμπέλι σου να το κάνω λαχανόκηπο, γιατί είναι κοντά στο ανάκτορο μου. Κι εγώ για αντάλλαγμα θα σου δώσω ένα καλύτερο αμπέλι ή αν προτιμάς, θα σου δώσω το αντίτιμο σε χρήμα». Ο Ναβουθαί απάντησε: «Ο Κύριος να με φυλάξει από μια τέτοια πράξη! Το αμπέλι αυτό είναι η κληρονομιά που την έχω λάβει από τους προγόνους μου, κι απαγορεύεται να τη μεταβιβάσω σ' εσένα». Ο Αχαάβ γύρισε στο σπίτι του όπου και συζήτησε με τη βασίλισσα Ιεζάβελ ό,τι είχε συμβεί. Τότε η βασίλισσα έβαλε διεφθαρμένους ανθρώπους να συκοφαντήσουν το Ναβουθαί και να πουν: «Αυτός βλασφήμησε το Θεό και το βασιλιά»... Όταν έγινε αυτό, ... τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον εκτέλεσαν με λιθοβολισμό... Μόλις άκουσε η Ιεζάβελ ότι πέθανε ο Ναβουθαί, είπε στον Αχαάβ: «Πήγαινε και πάρε στην κατοχή σου το αμπέλι του Ναβουθαί που αρνιόταν να σου το πουλήσει. Δε ζει πια». Πράγματι ο Αχαάβ πήγε στο αμπέλι ... για να το πάρει στην κατοχή του"

Τι συμπεράσματα μπορείτε να εξάγετε από την ιστορία αυτή σχετικά με το θεσμό της βασιλείας στον Ισραήλ; 

Έχοντας μελετήσει και το μάθημα, μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9141/extras/html/..%5CEduGames%5Ckef5_en17_cross_krisi.htm


και να απαντήσετε το κουίζ; 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9141/extras/Evaluation/Excersise_17/kef4_en17/quiz.swf


Περιμένουμε τις απαντήσεις στο επόμενο μάθημα...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου