Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Δραστηριότητες σχετικές με την 26η δ.ε. (Η δημιουργία του ανθρώπου)

Αφού θυμηθείτε τη διήγηση για τη δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό, μέσα από μια συλλογή πινάκων σχετικών με το θέμα

http://www.ajaxcdn.org/swf.swf

λύστε το σταυρόλεξο
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9142/extras/html/..%5CEduGames%5Ckef6_en26_cross_dhmiourgia.htm
και απαντήστε στο κουίζ του ψηφιακού Σχολείου
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9142/extras/Evaluation/Excersise_26/kef5_en26/quiz.swf
Περιμένουμε τα αποτελέσματα...

Δραστηριότητα 2η σχετική με την 25η δ.ε. (Η δημιουργία του κόσμου)

Μελετήσαμε, λοιπόν, την διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης για τη δημιουργία του κόσμου.

Μπορείτε τώρα να λύσετε το κουίζ που ακολουθεί;

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9142/extras/Evaluation/Excersise_25/kef5_en25/quiz.swf

Ανακοινώστε τα αποτελέσματα στην Τάξη...